KinCor

In Nederland worden er per jaar ongeveer 1500 baby’s geboren met een aangeboren hartafwijking. Dankzij de ontwikkelingen op het gebied van beeldvorming van het hart en kinderhartchirurgie en interventie hartkatheterisatie is de afgelopen 50 jaren de overleving van de patiënten verbeterd. De keerzijde van de gunstige overlevingscijfers vormen de problemen op langere termijn.

Om meer inzicht te krijgen in de lange termijnresultaten van een aangeboren en verworven hartafwijking en de behandelingsvormen moet er onderzoek worden verricht. De kindercardiologen, de Nederlandse Hartstichting en de NFU hebben het initiatief genomen een landelijk registratie systeem van patiënten met een aangeboren en verworven hartafwijking te realiseren: KinCor.

Wat hebben we al bereikt?

Het KinCor project is in 2011 gestart met inclusie van patiënten. Van de patiënten die het KinCor formulier hebben ingevuld en teruggestuurd gaat 95% akkoord. Dit is een prachtig inclusie percentage waar we trots op mogen zijn.

Resultaten

Statistieken


Een kleine moeite met een groot effect!

Door mee te doen draagt u bij aan meer kennis over hartaandoeningen bij kinderen en nog betere behandeling in de toekomst